Blåklinten 3-4 år

På blåklinten har vi 15 barn i åldern 3–4 år.
Det är tre pedagoger som arbetar på avdelningen.
Vi har temat "rörelse och hälsa" denna termin.
"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande".
Vi har rörelselek som aktivitet med barnen en dag i veckan. Vi går till skogen en dag. Vi har gjort ett "Må bra- hjärta" på avdelningen med bilder på det som känns gott i våra hjärtan t ex familjen, musik och simhall.
Varje fredag har vi avslappning.  I vårt "Montessori rum " arbetar vi ofta.  Skapande aktiviteter är viktiga. Vi målar mycket.