Montessoripedagogiken
Vi som montessoriskola strävar alltid efter att ha en miljö som är förberedd för att låta eleverna lära på sitt sätt. En del elever behöver sitta på en stol och skriva vid ett bord medan andra barn kan behöva ligga på golvet och jobba med ett material. En del elever vill jobba längre med ett material medan andra bara vill jobba en kortare stund. Vi har inga inplanerade raster eftersom eleverna har varierande arbetscykler. En elev kan ha en arbetscykel som innebär att det kan ta en halvtimme att starta upp medan andra elever behöver en paus redan efter en halvtimme. De får en längre lunchrast istället. En annan sak som är annorlunda jämfört med andra skolor är att vi på Montessori går från konkret till abstrakt. Eleverna kopplar sedan den abstrakta kunskapen till det konkreta (som de tidigare lärt sig). Ytterligare en sak som skiljer sig från andra skolor är att vi på Montessori har öppet klassrum på morgonen innan skolan börjar. Det öppna klassrummet innebär att eleverna får möjlighet att starta sin dag lugnt genom att komma in i vår trivsamma miljö med lugn musik och tända ljus. Detta upplever vi skapar ett lugn start på dagen.