Välkomna till klass 4

Vad händer i klass 4?

I fyran går 12 elever, 5 flickor och 7 pojkar. Jag som är mentor i klassen undervisar i svenska, matematik, so och no.

I början av terminen har vi i fyran haft en del EQ- övningar för att få trivsel, acceptans och bygga relationer tillsammans. Vi har även haft utedag där vi jobbat i tvärgrupper alltså olika årskurser tillsammans i grupper för att stärka sammanhållningen och lära känna varandra.

I vecka 37 hade vi en friluftsdag med friidrott på fm. och skoljogg på em. Vi inspirerade till rörelse för att på så sätt öka välbefinnandet och förbättra kondition samt koncentration.   

I svenska jobbar vi med strategier för läsförståelse utifrån högläsning. Boken vi läser heter Bakom masken och är skriven av Kerstin Lundberg Hahn. Vi skriver ”läslogg” och arbetar med ord samt begrepp före läsning och tänker högt under läsningens gång. Efter läsningen blir det diskussioner och tid för frågeställningar samt att skriva ”läslogg”.

I matematik har vi boken Matte Direkt Borgen där vi precis fokuserat på likhetstecknets betydelse. Materialet består av en grundkurs-Borggården, en diagnos samt en lättare del Rustkammaren respektive svårare Tornet. I slutet av varje kapitel finns Utmaningen som innehåller problemlösningsuppgifter. Materialet finns även digitalt vilket underlättar vid genomgångar.

I so arbetar vi nu med religion, GT och Judendomen där vi b la. använder oss av boken Puls Religion med tillhörande arbetsbok samt filmer från AV-media.
I no jobbar vi med biologi och arbetsområdet växter där grundmaterialet är Boken om biologi med tillhörande arbetsbok. Eleverna har fått lära sig några av de svenska lövträden samt vanliga ängsblommor, även här använder vi filmer från AV-media.

I engelska används materialet What´s up som innehåller text, glosor, hörförståelse och skrivövningar.
 
Mvh Maria Lindahl-Arnesson              

Aktuellt

Aktuell information finns på schoolsoft

Om du har problem med inloggningen, kontakta:

jennie@nybromontessori.se