Elevhälsans psykosociala del

Nybro Montessoriskolans skolkurator är en del av den samlade elevhälsan. Skolkuratorn bidrar med psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Skolkuratorn genomför även samtal, av olika karaktär och innehåll, med enskild elev och deras vårdnadshavare. Skolkuratorn kan tex. genomföra sociogram och på rektorns uppdrag utreda och bedöma den psykosociala situationen för den enskilda eleven, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram. Skolkuratorn deltar även i EHT och är således drivande i arbetet vad gäller exempelvis värdegrundsfrågor och likabehandling. Skolkuratorn kan ge handledning till skolpersonal på Nybro Montessoriskola utifrån elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling samt bidra med kunskaper om samhällets stödsystem. Kuratorn har kontakter med externa myndigheter och deltar i olika nätverk.

Annika Sabelsjö, kurator och socionom

Jag jobbar helst med att förbättra relationer och kommunikation för att göra livet bättre. Jag har erfarenhet från arbetslivsfrågor, medling i vårdnadstvister, socialsekreterare och som kurator. Gillar trädgård, resor och matlagning.

E-post: kurator@nybromontessori.se
Telefon: 0730-256628