Styrelsemedlemmar 2019-2020
Ordförande
Maria Stengård Kontakt: nimstyrelse@nybromontessori.se

Styrelseledamöter: 
Anna Hovbäck-Angeland
Fredrik Johansson
Emelie Sjökvist 
Åsa Carlsson

Suppleanter:
Anne Nilsson
Josefine Lindman

 

Ekonomisk policy
Nybro Montessoriförskola och skola drivs av Nybro Intresseförening för Montessori. Verksamheten är finansierad med den s.k. skolpengen. Vi är måna om att dessa medel skall användas i och för utveckling av verksamheten. Eventuellt överskott delas aldrig ut som vinst.