Styrelsemedlemmar 2017
 Ordförande:   Göran Petersson  goldenhill30@hotmail.com

ordinarie Ledarmot:  Liselotte Kero henrikolotta@yahoo.se
 
Maria Stengård Stengard78@gmail.com

 Liselotte Johansson liselott.johansson@netatonce.net

Tony Magnusson tonybyggare@yahoo.se

Lotta Elmbro lotta.elmbro@gmail.coom

Suppleant: Ulrika Ingholt ingholt@hotmail.com
 
Caroline Bengtsson Carolinebengtsson@me.com

Valberedning: Gisela Jelkänen ,Linda Averhäll
 
Adjungerad: Beta Doko beta@nybromontessori.se
Ann-Charlotte Averhäll anncharlotte@nybromontessori.se
 
Revisor: Kjell Andersson
Peder Johansson
 

Ekonomisk policy
Nybro Montessoriförskola och skola drivs av Nybro Intresseförening för Montessori. Verksamheten är finansierad med den s.k. skolpengen. Vi är måna om att dessa medel skall användas i och för utveckling av verksamheten. Eventuellt överskott delas aldrig ut som vinst.