Vad är Nybro Intresseförening för Montessori? 
Det är denna förening som driver vår verksamhet, genom sin styrelse som väljs av medlemmarna. 
 
Vill du kunna påverka ditt/dina barns skola? Bli medlem!
Avgiften är 150 kronor per år, en liten del går till Svenska Montessoriförbundet och resten till att ge våra barn en guldkant i form av tex extra lekredskap på gården. 
 
Varför? Hur?
Som medlem har du rätt att rösta på medlems- och årsmöten samt kan sitta med i styrelsen. På så sätt kan du påverka!
 
Vill du få mer insyn i verksamheten, påverka ännu lite mer och aktivt vara med och ta beslut kring förskolans och skolans verksamhet? Engagera dig i styrelsearbetet! Vi träffas en gång/månad kvällstid.  Vi söker fler styrelsemedlemmar och även valberedning. 

Vill du bli medlem? 
Betala in 150:- på  bankgiro nr. 5772-1763. Märk gärna med barnet/barnens namn. 
 
Har du frågor och/eller vill anmäla intresse för styrelsearbete/valberedning?
Maila: nimstyrelse@nybromontessori.se
Styrelsemedlemmar  2022
Ordförande
Emelie Sjöqvist Kontakt: nimstyrelse@nybromontessori.se
Kontaktperson för ledning

Vice ordförande och ekonomirepresentant
Liselott Johansson - kontaktperson för servicepersonal

Sekreterare
Ulrika Johansson - kontaktperson för förskola

Övriga styrelsemedlemmar
Marijana Lindgren - kontaktperson för skola och fritids
Viktoria Arnhed - kontaktperson för servicepersonal
Gabriella Eriksson -  kontaktperson för förskola

Ekonomisk policy
Nybro Montessoriförskola och skola drivs av Nybro Intresseförening för Montessori. Verksamheten är finansierad med den s.k. skolpengen. Vi är måna om att dessa medel skall användas i och för utveckling av verksamheten. Eventuellt överskott delas aldrig ut som vinst.