Ann-Charlotte Elmbro
Ordförande

LiseLott Kero
Suppleant

Anette Cedmert
Ledamot

anette.cedmert@telia.com

Sofie Jonsson
Ledamot

Ekonomisk policy
Nybro Montessoriförskola och skola drivs av Nybro Intresseförening för Montessori. Verksamheten är finansierad med den s.k. skolpengen. Vi är måna om att dessa medel skall användas i och för utveckling av verksamheten. Eventuellt överskott delas aldrig ut som vinst.

Jonas Johansson
Suppleant

Valberedning: Liselott Johansson och Gisela Jelkänen

Maria Stengård
Ledamot

henrikolotta@yahoo.se