Välkomna till klass 6

18 elever i åk 6 hjälps åt att skapa ett gemensamt lärandeklimat under ledning av Sanna och Jennie. Diskussionerna går på djupet och bredden i de olika skolämnen. Eleverna bidrar med egna erfarenheter och kloka tankar kring frågorna, vilket gör undervisningen intressant då det ständigt dyker upp nya inriktningar till fördjupning. I åk 6 utmanas vi ständigt i vårt tänkande såväl som i lärandet.
Den grund som lagts under elevernas år på Montessori gör att de nu arbetar relativt självständigt, exempelvis med ämnesintegrerade teman.

Det är med stolthet vi ser hur väl de tar ansvar för sin skolvardag.