Välkomna till klass 2

Klass 2 är en sammansvetsad välfungerande grupp som
fortsätter sitt arbete i ny årskurs med nya utmaningar.
Vi utvecklar vår läsning i en omvänd EPA-modell då vi tränar gemensamt, parvis och sist enskilt. Vi prioriterar skrivning
och tillför ett nytt ämne, teknik, till schemat.
Annars känner alla igen arbetssätt och tempo i matematik
och övriga ämnen.
Vi pausar med rörelse och musik och sätter stor vikt vid
ett gott arbetsklimat och en god gemenskap.
Vi välkomnar ett kollegialt lärande och uppskattar tydlighet
i vår kunskapsutveckling samt den personliga utvecklingen.
Det är fortfarande 18 elever under ledning av
grundskollärare Mia Camitz

Aktuellt

Aktuell information finns på Meitner

Om du har problem med inloggningen, kontakta:

rektor@nybromontessori.se