Eken 4-5 år

På Eken arbetar för närvarande 4 vuxna och 16 barn i åldern 4-5 år. 
Vi har en fantastisk utemiljö med närhet till skogen som vi regelbundet besöker.
Montessoripedagogiken genomsyrar verksamheten och vi arbetar även med tema.
Just nu är det Hälsa och Rörelse som är vårt tema. 
Vi arbetar också med ett värdegrundsmaterial som heter Stegvis där vi lär oss hantera våra känslor och hur man är en bra kompis. 
Vi har dagliga rutiner med samling varje dag och skapande varje vecka. 
 
" Hjälp mig att göra det själv. Det innebär att barnen skall få utvecklas i en stimulerande miljö.
 Att i sin egen takt utveckla sin egen personlighet, självkänsla och självförtroende."