Hus 1
Årkurs 6

Klasslärare Sara

Årskurs 4-5
Klasslärare Sanna, Rebecka

Skolkjuts
Denis
Diana
Susanne

Kontor (Hus 1)
Bitr. rektor Beta
Samordnare Jennie

Hus 2
F-klass
Klasslärare Jennie Sa, Beta

Fritids
Jennie
Christian
Frida
Lila
Valbona


Köket 
Ann-sofie 
Lena 

Kontor (Hus 2)

Jennie Elofsson 

Skolsköterska
Jenny B

Hus 4 (Paviljongen)
Åk 1
Klasslärare Mia O, Linda

Årskurs 2
Klasslärare Mia C

Årskurs 3
Klasslärare Karoline

Hus 3
Förskolan
Smörblomman 1-2 år

Mia
Inga-Lill

Blåklinten 3-4 år
Marie
Paula
Kristina

Eken 3-5 år
Linda
Yvonne
Lila
Elin

Kök
Viktoria 

Kontor (Hus 3)
Rektor Gunnel Gustafsson