Hus 1
Årkurs 6

Klasslärare Sanna och Jennie Sv

Årskurs 5
Klasslärare Rebecka (mammaledig), Ankie och Christian

Skolskjuts
Denis
Christian

Kontor (Hus 1)
Specialpedagog Marita 

Hus 2

Förskoleklass
Nancy och Karin

Fritids
Blerim
Karin
Elin B
Birdie
Jennie Sv


Köket 
Ann-sofie 
Lena 


Skolsköterska
Jenny B

Vaktmästare
Eyob

Övrig personal

Slöjd

Blerim och Stefan- Trä- och metall
Anette- Textil
 

Modersmål
Yosef - arabiska
Raif -albanska

Moderna språk
Aintzane -spanska
Katharina- tyska

Kurator
Linn

Hus 4 (Paviljongen)

Årskurs 1
Klasslärare Sebastian

Årskurs 2
Klasslärare Mia C och Elin B

Årskurs 3
Klasslärare Lina och Valbona

Hus 3
Förskolan
Smörblomman 1-2 år

Paula 
Inga-Lill

Blåklinten 3-4 år
Mia M
Lila
Beta

Eken 3-5 år
Elin A
Linda
Marie

Kontor (Hus 3)
Skolchef Gunnel Gustafsson
Rektor Sara Johansson
Rektor för förskolan Beta Doko
Ekonomi & Skolskjuts Jennie E