Hus 1
Årkurs 6

Klasslärare Sanna och Jennie Sv

Årskurs 5
Klasslärare Rebecka (mammaledig), Ankie och Christian

Skolkjuts
Denis
Christian

Kontor (Hus 1)
Samordnare Jennie Sa
Speacialpedagog Marita 

Hus 2

Förskoleklass
Nancy och Karin

Fritids
Blerim
Karin
Valbona
Elin B


Köket 
Ann-sofie 
Lena 


Skolsköterska
Jenny B

Vaktmästare
Eyob

Övrig personal

Slöjd

Blerim- Trä- och metall
Anette- Textil
 

Modersmål
Yosef

Moderna språk
Elisabeth

Kurator
Linn

Hus 4 (Paviljongen)

Årskurs 1
Klasslärare Sebastian

Årskurs 2
Klasslärare Mia C och Elin B

Årskurs 3
Klasslärare Lina och Valbona

Hus 3
Förskolan
Smörblomman 1-2 år

Paula 
Inga-Lill

Blåklinten 3-4 år
Marie
Linda
Melika

Eken 3-5 år
Mia M
Lila
Elin A

Kontor (Hus 3)
Skolchef Gunilla Olausson
Rektor Sara Johansson
Rektor för förskolan Beta Doko
Ekonomi & Skolskjuts Jennie E