Hus 1
Årkurs 5-6

Klasslärare Sanna och Jennie Sv

Årskurs 4
Klasslärare Rebecka och Christian

Skolkjuts
Denis
Christian

Kontor (Hus 1)
Samordnare Jennie Sa
Speacialpedagog Marita 

Hus 2

Fritids
Blerim
Mevlana
Valbona
Elin B


Köket 
Ann-sofie 
Lena 


Skolsköterska
Jenny B

Vaktmästare
Eyob

Övrig personal

Slöjd

Leif - Trä- och metall
Lena - Textil


Musik
Håkan 


Modersmål
Yosef

Moderna språk
Elisabeth

Kurator
Annika 

Hus 4 (Paviljongen)

Årskurs 1
Klasslärare Mia C

Årskurs 2
Klasslärare Lina

Årskurs 3
Klasslärare Sebastian och Elin B

Hus 3
Förskolan
Smörblomman 1-2 år

Paula 
Inga-Lill

Blåklinten 3-4 år
Marie
Linda
Melika

Eken 3-5 år
Mia M
Lila
Elin A

Kontor (Hus 3)
Skolchef Gunilla Olausson
Rektor Sara Johansson
Rektor för förskolan Beta Doko
Ekonomi & Skolskjuts Jennie E