Hus 1
Årkurs 6

Klasslärare Sara

Årskurs 4-5
Klasslärare Sanna, Rebecka

Skolkjuts
Denis
Christian
Susanne

Kontor (Hus 1)
Bitr. rektor Beta
Samordnare Jennie

Hus 2
F-klass
Klasslärare Jennie Sa, Beta

Fritids
Jennie
Frida
Valbona


Köket 
Ann-sofie 
Lena 
Diana

Kontor (Hus 2)

Jennie Elofsson 

Skolsköterska
Jenny B

Hus 4 (Paviljongen)
Åk 1
Klasslärare Mia O, Jessica

Årskurs 2
Klasslärare Mia C

Årskurs 3
Klasslärare Karoline

Hus 3
Förskolan
Smörblomman 1-2 år

Mia
Kristina
Linda

Blåklinten 3-4 år
Marie
Paula
Inga-Lill

Eken 3-5 år
Yvonne
Lila
Elin

Kök
Viktoria 

Kontor (Hus 3)
Rektor Gunnel Gustafsson