Hus 1
Årkurs 5-6

Klasslärare Rebecka och Sanna

Årskurs 4
Klasslärare Sara

Skolkjuts
Denis
Christian

Kontor (Hus 1)
Bitr. rektor Beta
Samordnare Jennie Sa

Hus 2
Åk 2
Klasslärare Mia O och Sebastian

Fritids
Jennie
Mevlana
Valbona


Köket 
Ann-sofie 
Lena 
Diana

Kontor (Hus 2)

Jennie Elofsson 

Skolsköterska
Jenny B

Hus 4 (Paviljongen)
Åk F
Klasslärare Jennie Sa och Beta

Årskurs 1
Klasslärare Karoline

Årskurs 3
Klasslärare Mia C

Hus 3
Förskolan
Smörblomman 1-2 år

Mia
Linda

Blåklinten 3-4 år
Marie
Paula

Eken 3-5 år
Inga-Lill
Lila
Elin 

Kontor (Hus 3)
Rektor Gunilla Olausson
Skolchef Gunilla Olausson