Välkommen till skolan: Årskurs 1

Klass 1 är en fin samling 6-7-åringar som arbetar bra
tillsammans med fröken Mia Camitz.
Vi är 18 elever varav 9 är flickor och 9 är pojkar.
Kan det bli bättre?
Vi tränar på bokstavsljuden och har börjat vår läslärning.
Vi har fått en tjock röd mattebok och tar paus med
musik, lek, sång och dans när vi behöver.
På eftermiddagarna arbetar vi med årstiderna och månaderna.
Då får vi också möjlighet att lära oss om djur och natur.
Det händer massor av spännande saker i ettan varje dag.

Aktuellt

Aktuell information finns på Meitner

Om du har problem med inloggningen, kontakta:

jennie@nybromontessori.se