Välkommen till skolan: Årskurs 1

I åk 1 ligger mycket fokus på struktur, trygghet, kreativitet och lek. I vår klass är det full fart framåt, svenska och matematik är i fokus eftersom de är nycklar till all annan kunskap.
Struktur och ramar behöver eleverna för att veta vad som förväntas av dem, när de ska lyssna, hur vi ska utföra, varför och hur länge? Med struktur växer trygghet fram, det är grund för kunskapsinhämtning.
Dagsrutin; God morgonsång, Samling (vad ska göras, när och hur), Högläsning med bildspel Arbetspass+ rörelse, Lunch – rörelse, Återsamling (vad ska göras, när och hur), Arbetspass+ rörelse, Sammanfattning av dagen, Slut för idag, sång.

Alla elever arbetar i sin egen takt, vi har långa arbetspass där pauser med rörelser är flexibla utifrån barnens behov. Vår skolskog och fina utemiljö inspirerar barnen till att röra på sig varje dag. Vår utemiljö skapar även möjligheter till ett uteklassrum, här lär vi samtidigt som vi får frisk luft.
Vi strävar efter att skapa en tillgänglig lärmiljö. Den lärmiljö vi strävar efter uppnår vi genom ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts och lyfts som en tillgång. Vi arbetar även för att alla elever ska vara /att kunna känna sig delaktiga.

Vi vet att kreativitet gynnar lärandet och bidrar till en stärkt självkänsla. Att vara kreativ handlar om att pröva nya saker, tänka i nya banor och vilja förändra. Vi uppmuntrar barnen att hitta nya sätt att lära sig på och att våga/ känna sig trygga med att ”gissa fel”.
Leken är viktig, genom lek utvecklar barnen sin sociala kompetens. De utvecklar sin fantasi och lär sig mycket på vägen.
Vi har roligt när vi lär!

//Linda och Mia
 
 

Aktuellt

Aktuell information finns på schoolsoft

Om du har problem med inloggningen, kontakta:

jennie@nybromontessori.se