Välkommen till skolan: Årskurs 1

Vad händer i klass 1?

I ettan går 17 pigga och glada barn.

Varje dag börjar och slutar vi med klassens egna sånger som önskar god morgon, adjö och skapar sammanhållning. Musik använder vi också för att röra på oss och förstärka det vi lär oss. Till exempel sjunger vi om årstiderna, månaderna och veckans dagar. Alfabetet, siffror och mycket annat.

Vi arbetar frekvent med bokstavsinlärning, läsning och skrivning. Vi använder oss mycket av igenkänning och ordbilder bredvid ljudning och lär oss strategier som underlättar.

Just nu gör vi egna böcker om spöket Bo-Bu.

Varje dag har vi en fruktstund med högläsning. Vi tränar även på att återberätta det vi hört.

Matematikmaterialet vi valt är Favorit matematik som vi tycker behandlar alla de områden, goda strategier, resonemang och terminologi som vi behöver.
På schemat finns också so, no och engelska.

Har du en stund över så är du välkommen in och hälsa på klass 1.
Med vänliga hälsningar fröken Mia Camitz

Aktuellt

Aktuell information finns på schoolsoft

Om du har problem med inloggningen, kontakta:

jennie@nybromontessori.se