Skolan med fritidsverksamhet är öppen för alla elever från förskoleklass till åk 6. Vi har plats för ca 60 barn. All utbildning är kostnadsfri. Vår undervisning är upplagd med utgångspunkt från den svenska läroplanen Lgr 11. Vi följer samma lagar som andra skolor och har eget kök och skolhälsovård.
Montessoripedagogiken bygger på:
*att inlärning som anpassas efter barns mognad går lättare
*frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt
*konkret montessorimateriel i alla ämnen
*att man bäst tar tillvara och stöder barns spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog att söka kunskap 

Maria Montessori

På förskolan tar vi emot barn i åldrarna 1-5 år. Vi prioriterar små barngrupper med hög personaltäthet. Den speciellt förberedda miljön inspirerar barnet att välja sysselsättning. Närheten till Tallgårdens härliga natur utnyttjar vi för att barnen ska få uppleva hur viktigt det är att vara aktsam om det som lever, såväl växter som djur. Allt knyts samman; pedagogernas medvetna val av temaarbete och barnens upptäckarglädje.

Med Montessoripedagogiken som grund skapar vi en inspirerande och strukturerad miljö som tar tillvara på barnens inneboende upptäckarglädje och skaparkraft.

Bli medlem i "Nybro intresseförening för Montessori" 
Klicka här för mer information.

25

Vi på Vallmon besökte Mulle i skogen idag! Förra veckan räddade vi hans favoritblomma Norna och den här veckan fick vi ge den trolldryck så att den skulle må bra igen! #skogen #troll #montessori #förskola