En dag på Smörblomman 1-3 år

På Smörblomman arbetar 2 pedagoger, en barnskötare och en förskollärare.
9 barn är inskrivna på Smörblomman, och snart är vi 11 barn.
Vårt tema just nu är Bornholmsmodellen, digitala verktyg med Nalle som undertema.
Vi har även PVÖ- praktiska vardagsövningar så som att hälla, ösa, vispa som tränar finmotoriken.
Vi kommer även att gå till skogen en dag i veckan där vi bekantar oss med naturen, då tränar vi vår grovmotorik.
På Smörblomman har vi musik, gymnastik och rörelse tillsammans med våra nallar.
Även den fria leken är viktig där barnen får lära sig det sociala samspelet. Använda skapande och kreativitet.
 Vi tar hjälp av nallar och gosedjur för att arbeta med Bornholmsmodellen tex konkreta material, digitala verktyg, genom rim och ramsor, färg och form även matematiska begrepp 1-10.
Vi lägger upp på Tyra appen, om våra dagliga aktiviteter och veckobrev.