En dag på Smörblomman 1-3 år


Maria Montessori myntade uttrycket ”Hjälp mig att göra det själv”. Det innebär att barnen ska få utvecklas i en stimulerande miljö, att i sin egen takt utveckla sin egen personlighet, självkänsla och självförtroende.
På förskolan arbetar vi för att barnen ska bli självständiga individer, vilket är ett av montessoripedagogikens främsta mål. Den vuxnes roll är att tillrättalägga och skapa förutsättningar för detta. Rutiner skapar trygghet för det lilla barnet.
 
 Vårt Tema just nu är Rörelse och Hälsa, med ett undertema ”Nalle”. Nallen kommer följa oss i rörelse och hälsa, språk, skapande, matematik, musik och dans, som en röd tråd med läroplanen som grund.
 
loading...