En dag på Smörblomman 1-3 år

På smörblomman arbetar 3 pedagoger
12 barn är inskrivna på smörblomman.
Vårt tema just nu är Matematik och natur, med Nalle som undertema.
Vi har även PVÖ- praktiska vardagsövningar så som hälla, ösa, vispa som tränar finmotoriken.
Vi kommer även att gå till skogen en dag i veckan där vi bekantar oss med naturen.
På smörblomman har vi musik, gymnastik, rörelse tillsammans med våra nallar.
Även den fria leken är viktig där barnen får lära sig det sociala spelet. Använda skapande och kreativitet.
Matematik, här arbetar vi med färg, form och antal. Vi bekantar oss med lägesord så som på, under, över m.m. Även kroppsuppfattning så som ögon, öron, näsa mun och även här är nallarna med.