Skolskjuts

Som friskola har vi inte skyldighet att ordna skolskjuts för de elever som väljer att gå på vår skola. Skolskjuts är något vi erbjuder i mån av plats, enligt prioriteringsordning nedan, för elever som går på Nybro Montessoriskola.
Gällande elever som bor i Nybro tätort har styrelsen beslutat att endast elever i förskoleklass och på lågstadiet kan ansöka om skolskjuts. Mellanstadieelever inom tätorten har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda skolskjuts om det inte föreligger särskilda skäl (se nedan).
När det gäller elever som bor utanför Nybro tätort kan både förskoleklass- lågstadie- och mellanstadieelever ansöka om skolskjuts. Vi kommer att ha ett samarbete med Nybro kommuns skolskjutsar som drivs av KLT.