Välkommen till Montessori Fritidshem i Nybro

På vårt fritidshem står kreativitet och lek i centrum för alla elever. Vi strävar efter att eleverna ska få en rolig, meningsfull, utvecklande och lärorik tid. Vi har en idyllisk utemiljö med skogsområde som vi utnyttjar varje dag för utelek och många olika aktiviteter. Fritidshemmets verksamhet utgår ifrån LGR 11 samt skolverkets allmänna råd för fritidshem. Vi har en fritidsavdelning med elever från förskoleklass till åk 6
 
I vårt arbete utgår vi från en terminsplanering. Mycket av det vi gör i fritidshemmet styrs av barnens intresse. Deras delaktighet i verksamheten är viktig för oss.
Leken är en viktig del av barnens utveckling. Utifrån barnens intresse ger vi dem material och rekvisita för att stärka leken vidare. Vi har material som finns tillgänglig för barnen. De ska kunna skapa och experimentera med bild, form och färg. Vi som jobbar på fritids är Valbona, Karin, Mevlana och Elin

Kontakta oss på fritids genom att skriva här på hemsidan -> 
Eller ring oss 

Ring oss på

076-7799711