Meitner

Vi använder oss av skolplattformen Meitner.
Vill du ha hjälp med Meitnerrelaterade frågor kan du kontakta våra it-ansvariga:

Skolan: rektor@nybromontessori.se
Förskolan. elin.andersson@nybromontessori.se
Klicka på Meitnerloggan ovan för att komma till inloggningssida