Skolans vision


Nybro Montessori är en skola där alla, barn och vuxna ska känna sig trygga och trivas. Där alla tar ansvar för varandra och vår miljö. Det ska finnas möjlighet att utveckla en stabil grund för ett livslångt lärande, du får verktyg som gör det möjligt att söka ny kunskap. Alla skall få växa, utvecklas och nå framgång var och en utifrån sina förutsättningar. På Nybro Montessori är det okej att vara olika, var och en är unik med sin speciella talang, förmågor och behov. Du möter en kreativ miljö med arbetsro och engagerade vuxna som gör att du känner dig sedd varje dag. Det är allas ansvar, såväl elever som vuxna, att skolans vision dagligen genomsyrar verksamheten Med vår mångfald av erfarenheter, våra olikheter, kompetenser och intressen så ska vi uppnå vår vision och ge våra elever den bästa tänkbara skolgången.