Eken 4-5 år

På Eken jobbar 3 personal. Vi har barn i åldrarna 4-5år. Vi arbetar med Bornholmsmoddellen och Montessorimaterial för att väcka barnens intresse för språk. Vi arbetar mycket rim och ramsor och har högläsning där barnen får träna på att återberätta sagor. Skogen ligger ett stenkast från förskolan och varje vecka är vi där för att barnen på ett naturligt sätt ska få träna sin motorik.
Skapande och lärande lek ingår också i vår dagliga verksamhet.
Vi jobbar efter Maria Montessoris ordspråk ”hjälp mig att göra det själv”

Vi på Eken har ett nära samarbete mellan förskoleklass och fritidsverksamheten för att barnen ska få en mjuk övergång till förskoleklassen.