Blåklinten 3-4 år

På Blåklinten har vi 14 barn i åldern 3-4 år. Vi är 3 pedagoger på avdelningen, Marie, Linda och Melika

Vårt tema just nu är ”språk” och Pelle Svanslös "Våga vara snäll"

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften”
Vi har sagoberättande vid samlingen en gång i veckan. Rim och ramsor gör vi varje dag på samlingen. Efter varje måltid läser vi en bok vid matbordet.
Vi har mycket skapande verksamhet.
Vi har ett ”Montessori-rum” där vi arbetar regelbundet. Nu fokuserar vi på ”praktiska vardags övningar”.
En gång i veckan går vi till skogen.
Vi gör vår vardag på förskolan förutsägbar genom tydliga strukturer och rutiner, allt för att främja och skapa trygghet.