Elevhälsans psykosociala del

Nybro Montessoriskolans skolkurator är en del av den samlade elevhälsan. Skolkuratorn bidrar med psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Skolkuratorn genomför även samtal, av olika karaktär och innehåll, med enskild elev och deras vårdnadshavare. Skolkuratorn kan tex. genomföra sociogram och på rektorns uppdrag utreda och bedöma den psykosociala situationen för den enskilda eleven, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram. Skolkuratorn deltar även i EHT och är således drivande i arbetet vad gäller exempelvis värdegrundsfrågor och likabehandling. Skolkuratorn kan ge handledning till skolpersonal på Nybro Montessoriskola utifrån elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling samt bidra med kunskaper om samhällets stödsystem. Kuratorn har kontakter med externa myndigheter och deltar i olika nätverk.

Linn Eriksson, skolkurator
 
Jag jobbar främst med eleverna och deras upplevelser, försöker hjälpa dem att tolka sina känslor och sin vardag. Jag har arbetat som skolkurator över 16 år och älskar att arbeta med barn och ungdomar. 
Jag kan vara lite knepig att nå, eftersom jag "bara" jobbar deltid, främst tisdagar på Montessoriskolan. Men skicka gärna ett mail så återkommer jag så fort jag har möjlighet. 
Ha de gott //Linn  

E-post: kurator@nybromontessori.se
Telefon: 076-034 50 12