Elevshälsans psykologiska del

Skolpsykologen på Nybro Montessoriskola samarbetar ihop med andra kompetenser i elevhälsoteamet och utgår ifrån skollagens föreskrifter i detta arbete. Skolpsykologen arbetar även under eget yrkesansvar i enlighet med hälso- och sjukvårdslagstiftning och har journalföringsplikt. Även skolpsykologen är en del av den samlade elevhälsan och ska tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Den psykologiska kompetensen ska användas med fokus på att stödja elevernas utveckling mot utbildningen mål samt skapa en miljö som bidrar till ökat lärande, ökad trygghet och förbättrad hälsa.
Psykologen erbjuder handledning, konsultation och rådgivning till personal på Nybro Montessoriskola samt bidrar med kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa. Psykologen håller också i kompetensutvecklingsinsatser, såsom föreläsningar och interna utbildningar. Vid behov kan psykologen också genomföra psykologiska utredningar på uppdrag av rektor.
Skolpsykolog Inge de Jong

Jag heter Inge de Jong, är legitimerad psykolog och sedan januari 2020 är jag en del av elevhälsan på Nybro Montessoriskola. Som psykolog i elevhälsoteamet är mitt huvuduppdrag att tillföra psykologisk kompetens till verksamheten, som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
I enlighet med skollagen jobbar jag främst främjande och förebyggande för att skapa goda lärmiljöer, med fokus på att stödja och stimulera elevers lärande, hälsa och utveckling mot utbildningens mål.
Jag deltar på EHT och erbjuder handledning, konsultation och rådgivning till personal i förskolan och skolan och håller i olika kompetensutvecklingsinsatser. Vid behov kan jag på uppdrag av rektorn genomföra psykologutredningar vid frågeställning intellektuell funktionsnedsättning inför ansökan om mottagande i grundsärskolan.
Alla som vill veta mer om mitt uppdrag eller mina insatser är varmt välkomna att höra av sig till mig.

Jag nås enklast per mejl: skolpsykolog@nybromontessori.se