En dag på Smörblomman 1-3 år

På Smörblomman arbetar 3 pedagoger. Vi har 12 barn inskrivna på avdelningen. Här på Smörblomman hittar vi de allra yngsta barnen. Vi arbetar mycket med att barnen ska känna trygghet genom att vi skapar tydliga strukturer och rutiner. Här får barnen med hjälp av montessorimaterial pvö (praktiska vardagsövningar) möjlighet att utveckla sin självständighet. 

"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori

Här har vi en levande miljö, där barnen kan utveckla sin nyfikenhet och lust att lära. Varje vecka får barnen möjlighet till planerad aktiviteter som skog/rörelse, skapande, musik- och språksamling. Viktigt för oss är även den fria lärane leken där barnet utvecklar sitt sociala samspel. Gemensamt tema för alla avelningar är vänskapstema - "Pelle Svanslös - våga vara snäll" samt temat språk.