Styrelsemedlemmar 2019
Ordförande
Agneta Sjögren Carlberg Kontakt:nimstyrelse@nybromontessori.se
 

Ekonomisk policy
Nybro Montessoriförskola och skola drivs av Nybro Intresseförening för Montessori. Verksamheten är finansierad med den s.k. skolpengen. Vi är måna om att dessa medel skall användas i och för utveckling av verksamheten. Eventuellt överskott delas aldrig ut som vinst.