Styrelsemedlemmar 2019
Ordförande
Agneta Sjögren Carlberg Kontakt: nimstyrelse@nybromontessori.se

Styrelseledamöter: 
Åsa Carlsson 
Emelie Sjöqvist 
Torgny Magnusson 
Liselott Johansson 

Suppleanter:
Caroline Bengtsson 
Josefine Lindman 

Valberedelse:
Gisela Jelkänen 
Emma Adrian
 

Ekonomisk policy
Nybro Montessoriförskola och skola drivs av Nybro Intresseförening för Montessori. Verksamheten är finansierad med den s.k. skolpengen. Vi är måna om att dessa medel skall användas i och för utveckling av verksamheten. Eventuellt överskott delas aldrig ut som vinst.