Välkomna till avdelningen Pionen

Hos oss på Pionen går det just nu 16 barn och här arbetar 3 pedagoger.

Under vårterminen arbetar vi med det övergripande temat HÅLLBAR UTVECKLING och vi på Pionen har valt att även fokusera på geografi och konstruktion. 

Under terminen arbetar vi med olika sätt att söka kunskap samt källkritik. 

Vi har samling varje dag där vi arbetar med värdegrundsarbete då det är otroligt viktigt för oss att aktivt arbeta med detta. Vi arbetar bland annat med Kanin & Igelkott och deras kompisböcker, men också med kompismaterial från Bamse och Alfons Åberg.

Vi går till skogen varje måndag och där arbetar vi mycket med ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Vi arbetar efter materialet mini REDE som står för Respekt, Empati, Djur och Etik. 

Vi arbetar med Montessorimaterial i verksamheten, både kopplat till vårt tema men också utanför temaarbetet. Vi anpassar montessorimaterialet till barnens intressen och behov.