En dag på Smörblomman 1-2 år

Maria Montessori myntade uttrycket ”Hjälp mig att göra det själv”. Det innebär att barnen ska få utvecklas i en stimulerande miljö, att i sin egen takt utveckla sin egen personlighet, självkänsla och självförtroende.

På förskolan arbetar vi för att barnen ska bli självständiga individer, vilket är ett av montessoripedagogikens främsta mål. Den vuxnes roll är att tillrättalägga och skapa förutsättningar för detta.


Rutiner skapar trygghet för det lilla barnet. Detta gör att vi har en noggrant planerad dag. Under en vecka har vi olika aktiviteter, tex skogsutflykt, vattenlek, bakning, skapande eller rörelselek. Språkstimulerande sång och musikstunder har vi varje dag.

loading...