Det är viktigt att alla personer med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet vilket kan bidra till att minska spridningens omfattning.

 Läs mer på Folkhälsomyndigheten webbplats

Var uppmärksam på tidiga symptom
Vi uppmanar därför medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Två symptomfria dagar
Barn och elever ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola.

Friska elever
Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan.

Registrering av frånvaro
Om elever i grundskolan som varit i virusdrabbade områden stannar hemma även innan de uppvisat symptom kommer vi i dagsläget inte att registrera det som ogiltig frånvaro. Det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt de ordinarie rutiner som finns. Du ska i detta fall också så snart som möjligt kontakta skolan för en dialog om elevens skolgång så att rektor får kännedom om anledning till frånvaron.

Infektionskänsligt barn
Om du har ett infektionskänsligt barn och är fundersam på om barnet ska gå till skolan eller förskolan ska du kontakta din behandlande läkare för bedömning.