2020-12-19
Hej alla vårdnadshavare!
Förändrade rekommendationer för barn i förskola och skola.
Folkhälsomyndigheten gör idag en förändring i rekommendationer för hushållskontakter, även symtomfria barn i för- och grundskola skall stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Det är samma rekommendationer som redan tidigare gäller för äldre elever, och elever i gymnasieskolan. Med ovanstående rekommendationer syftar folkhälsomyndigheten till att skapa lugn och arbetsro och att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan.


Med vänliga hälsningar
Rektor
Gunnel Gustafsson