2021-04-08
OBS!!!
Hej allihop,
Nybro kommun, tillsammans med vår smittskyddsläkare bedömer att den mest akuta smittspridningen har avtagit i kommunen. Vi har dock några lärare som har varit sjuka i covid-19 under lovet och några som väntar på provsvar därför har vi beslutat följande;
F-klass-åk 3 har vanlig undervisning enligt schema från och med måndag 12 april, v 15.
Fritids är öppet som vanligt.
Förskolan är öppet som vanligt.
Åk 4-6 har distansundervisning på teams kommande vecka, v 15. Undervisning enligt schema, det innebär att alla elever skall vara uppkopplade på teams 8.20. Där får ni ytterligare information av era lärare.
Lunch kan beställas som tidigare, sms senast kl 22 dagen innan till 076-021 02 86. Matlåda behöver inte tas med.
Åk 4-6 har undervisning på skolan enligt schema från och med måndag 19 april om inget annat meddelas.
Vi håller noga koll på smittspridningen och det kan bli snabba beslut om vi ser att den tar fart.
Jag är tacksam om ni meddelar mig om ni har något barn som har testats positivt.
Det är viktigt att vi alla följer de rekommendationer som finns.

Vänliga hälsningar
Gunnel Gustafsson
Rektor
Nybro Montessori


2020-12-19
Hej alla vårdnadshavare!
Förändrade rekommendationer för barn i förskola och skola.
Folkhälsomyndigheten gör idag en förändring i rekommendationer för hushållskontakter, även symtomfria barn i för- och grundskola skall stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Det är samma rekommendationer som redan tidigare gäller för äldre elever, och elever i gymnasieskolan. Med ovanstående rekommendationer syftar folkhälsomyndigheten till att skapa lugn och arbetsro och att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan.


Med vänliga hälsningar
Rektor
Gunnel Gustafsson